آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس

دکتر حیدر جهان بخش

دکتر حیدر جهان بخش

هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران


دکتر حیدر جهان بخش

Dr. Heydar Jahanbakhsh

  • دكتراي معماري از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • عضو هيأت علمي دانشگاه و رئيس دانشكده هنر و معماري دانشگاه پيام نور
  • عضو هيأت مديره دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران (دبیر کمسیون انرژی و محیط زیست، سردبیر نشریه پیام نظام مهندسی)
  • عضو هيأت مديره و نايب رئيس سال سوم دوره ششم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران (دبير كميسيون طرح و برنامه)
  • عضو اصلي كميته تخصصي ارتقاء كيفي سيما و نماهاي شهر تهران و عضو علمی كميته نمای شهرداري منطقه ١ تهران
  • مشاور شهرسازي مدير عامل سازمان نوسازي شهر تهران - عضو هيأت مديره انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران
  • مشاهده بیشتر//]]>